Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że 11 lutego w amerykańskim mieście Sarasota zmarł Wieńczysław Wagner von Igelgrund zum Zornstein (ur. 1917) – ostatni przedwojenny filister Arkonii (coetus 1937). Zgodnie z obyczajem, olderman Konwentu zarządził 3-dniową żałobę. Braciom co po życia znoju, spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny pokój, wieczna cześć.