Pierwsze po uroczystym otwarciu spotkanie na Kwaterze Konwentu otworzył com. Maciej Klonowski, Prezes Konwentu. Com. Marcin Wiszowaty wygłosił wykład pt. „Kwatery Konwentu Polonia w Dorpacie i Wilnie oraz comment i uzusy dotyczące kwatery”.