Poczet sztandarowy oraz Filistrzy warszawscy Konwentu Polonia na czele z Fil. Z. Augustowskim biorą udział w pogrzebie ostatniego przedwojennego członka bratniej K!Arkonia, Fil. R. Sroczyńskiego. Po mszy św. o godz. 12:00 odbyła się wzruszająca ceremonia pogrzebowa na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Wieczorem na kwaterze K!Arkonia odbyła się knajpa żałobna ku czci Filistra.