11 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. Fil. K!Lauda Konrada Łapina. Konwent podjął decyzję o wystawieniu pocztu sztandarowego na znak szacunku dla Zmarłego. Poczet wraz z delegacją Konwentu wziął udział w mszy św. pogrzebowej w Kościele Św. Jerzego w Sopocie oraz w ceremonii pogrzebowej na cmentarzu katolickim w Sopocie. Braciom, co po życia znoju spoczywają już w spokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny spokój, wieczna cześć…