Bywała na nich śmietanka Rygi w XIX w. i elita Warszawy w okresie międzywojnia. Braciom Arkonom udało się nie tylko przywrócić tę ideę czasom współczesnym, ale kontynuują po dziś dzień z dużym powodzeniem. W tym roku Konwent reprezentowali filistrzy – warszawscy i gdański. Piękne toalety Pań, smokingi i fraki panów, polonez na początek, walc kotylionowy oraz pokaz mazura to już stałe elementy arkońskich bali. Była też aukcja charytatywna i loteria – na odbudowę zabytkowego karceru ryskiego. W listopadzie II po wojnie bal Polonii w Gdańsku. Mamy dobry wzór do naśladowania i ogromne ambicje organizatorskie. Dziękujemy Arkonom i zapraszamy do nas.

Natomiast 10 maja śniadanie filisterskie w domu Filistra Szemiotha zgromadziło rodzinę kartelową – młodych Arkonów i Weletów, Filistrów Konwentu z Warszawy i Gdańska (z filistrowymi). Atmosfera rodzinna i serdeczna, śniadanie smakowite, słowem – Konwent w najlepszym wydaniu. Dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie i gościnę.