Uroczystości pogrzebowe Śp. Filistra Konwentu Jerzego Jasieńskiego – ostatniego filistra z coetusu wileńskiego. Po mszy św. żałobnej w Kościele św. Karola Boromeusza, ceremonia pogrzebowa odbyła się na warszawskich Powązkach. Oprócz Polonusów – Filistrów i comilitonów z pocztem sztandarowym, stawiły się delegacje naszych kartelowych braci z K!Arkonia i K!Welecja również ze sztandarami. Sztafeta pokoleń właśnie zatoczyła kolejne koło. Smutek, ale również wielka nadzieja, że dzieło naszych poprzedników będzie kontynuowane, a Konwent rozkwitał. Braciom, co po życia znoju, spoczywają już w spokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny spokój wieczna cześć…