Uroczystości pogrzebowe Śp. Filistra Tadeusza Jasińskiego z udziałem delegacji kartelowych i pocztu sztandarowego z Filistrami Konwentu Polonia. Po mszy św. żałobnej w kościele pw. św. Karola Boromeusza, pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim. “Braciom co po życia znoju…”