Sąd Filisterski w składzie wyłonionym podczas I Zjazdu Związku Filistrów Konwentu Polonia (4 V) zebrał się w celu ukonstytuowania. W trakcie spotkania dokonano wyboru władz Sądu. Funkcję Przewodniczącego powierzono fil. Marcinowi Wiszowatemu, Zastępcy Przewodniczącego: fil. Przemysławowi Marchlewiczowi, a Sekretarza Sądu: fil. Dominikowi Ziętkowskiemu. Przewodniczący zapoznał zebranych z Regulaminem Sądu i regulacją statutową dotyczącą praw i obowiązków sędziów.