I posiedzenie Komisji Naukowej pod przewodem com. Bibliotekarza ex officio. Powstaje plan