Uroczysta msza święta w intencji Konwentu Polonia w Kościele katolickim. Pierwszy po prawie stu latach przemarsz Polonusów pod przewodem Prezydium i Pocztu Sztandarowego ulicami Dorpatu. Komersz Konwentu Polonia. Uczestniczą członkowie 6 korporacji: K!Polonia, K!Arkonia (Warszawa), K!Welecja (Warszawa), K!Vironia (Tartu-Estonia), K!Talavija (Ryga-Łotwa) i K!Fraternitas Estica (Tartu-Estonia). Gościem honorowym jest m.in. chargé-d’affaire Ambasady RP w Tallinie p. dr K. Olędzki. Vivat! Crescat! Floreat! K!Polonia in aeternum !