W Dorpacie powstała pierwsza polska korporacja akademicka pod nazwą “Polonia”.  Pod względem organizacyjnym była najbardziej zbliżona do landsmannschaftu. Jej barwy: amarantowa, błękitna i biała symbolizowały historyczne krainy Rzeczypospolitej: Koronę, Litwę i Ruś.herb_do1907