barwiarze_lauda
Filister-senior Zbigniew Łukowski (c. 1938) w otoczeniu barwiarzy: od prawej: Radka, Sławka, Janka i Filipa.

Pamiętny dzień w historii K!Lauda. 4 fuksów zdało egzamin barwiarski i z rąk ostatniego Filistra-seniora otrzymało barwy. Zwołano Koło (pierwsze od 1940 r. z udziałem młodych barwiarzy). Dokonano wyboru Prezydium. Po tych uroczystych chwilach, na kwaterze Konwentu Polonia odbyła się knajpa laudańska na cześć barwiarzy. (Więcej zdjęć i szczegółów na stronie Laudy: http://www.korp-lauda.pl). Gratulujemy Laudanom barw, a Laudzie życzymy wszelkiej pomyślności. Vivat! Crescat! Floreat! K!Lauda in aeternum.