W pierwszy dzień lutego spotkaliśmy się wieczorem na naszej kwaterze na seansie filmowym. Tym razem com. Michał Burtowy wybrał film ,,Alamo” Jahna Wayne’a z nim samym w jednej z głównych ról. Interesująca dyskusja rozpoczynająca się od powstania styczniowego (film miał nawiązywać do rocznicy wybuchu, która przypadała 22 stycznia) kończąca się na współczesnej Ameryce i mitach narodowych o własnej walecznej przeszłości poprzedziła oglądany w luźnej atmosferze western.