W piątek na kwaterze zorganizowaliśmy sobótkę poświęconą tradycjom kartelowej Korporacji Jagiellonia. Szczególną okazją była wizyta grupy studentów z Łodzi, którzy pracują nad reaktywacją naszej kartelowej siostry. Przy tej  okazji wysłuchaliśmy mini-wykładu o tradycjach tej wyjątkowej, wywodzącej się z Wiednia korporacji,  zawierającym między innymi unikalne comment piwne oraz podzieliliśmy się naszą wiedzą na temat tradycji jagiellońskich. W świetnej atmosferze sobótka przeciągnęła się do późnych godzin nocnych. [com.SH]