Filister Dziekoński urodził się 7 lutego 1816 r. w Warszawie. Już jako nastolatek przyłączył się do Powstania Listopadowego, co zmusiło go do emigracji do Prus po jego klęsce. Podjął studia medyczne w Królewcu, a następnie od 1837 w Dorpacie, gdzie przystąpił do Konwentu Polonia i zyskał sławę bursza nad burszami, biorąc udział w licznych pojedynkach i będąc autorem wielu burszowskich facecji. Zmuszony po dwóch latach studiów uchodzić z Dorpatu zatrzymał się w Moskwie, gdzie pełnił aktywną rolę w życiu kulturalnym i społecznym studentów współtworząc organizację wzorowaną na korporacji akademickiej o charakterze patriotycznym i samokształceniowym. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie współtworzył artystyczną grupę Cyganerii Warszawskiej. W 1846 na zawsze opuścił Polskę emigrując do Paryża, gdzie związał się z Wielką Emigracją, przyłączając się do towiańczyków. Do końca życia pozostawał w przyjaźni z Adamem Mickiewiczem. Przez pewien czas brał nawet udział w walkach utworzonego przezeń we Włoszech Legionu Polskiego. Zmarł w Paryżu 3 lipca 1855 r. Dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego Filistra Konwent uczcił sobótką, która w radosnej atmosferze przeciągnęła się do późnych godzin nocnych. [F!DZ]