W ostatni czwartek na Kwaterze Konwentu Polonia odbyło się spotkanie literackie, poświęcone „Sali nr 6”, autorstwa A. Czechowa. Utwór, chociaż niezbyt długi okazał się prawdziwym wyzwaniem interpretacyjnym, które zmusiło nas do wielu refleksji na temat ludzkiej natury i niebezpieczeństw, które niesie z sobą bierność wobec nieprawości i wad tego świata: Czy świadomość tych zjawisk i wykształcenie nie nakładają jeszcze większej odpowiedzialności? Czy można usprawiedliwić w jakikolwiek sposób własną bierność? Jak zachować się w sytuacji, gdy mając inny sposób postrzegania rzeczywistości zostaje się wypchniętym poza nawias społeczeństwa? Na te i wiele innych pytań spróbowaliśmy sobie wzajemnie odpowiedzieć . Wnioski były różne, a zdania często sprzeczne, co sprzyjało tylko dyskusji i sprawiło, że każdy z nas mógł poznać różne punkty widzenia i sposoby rozwiązania tych samych problemów. Nie ma bowiem jednej, jedynie właściwej drogi, a bardzo często najgorsza jest po prostu bierność. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak tylko życzyć sobie i innym następnych, równie owocnych spotkań literackich i rzeczowych sporów, które pozwalają spojrzeć na ten świat inaczej.