Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezesa Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie Śp. Fil. Lecha Stejgwiłło-Laudańskiego. Filister, aktywnie zaangażowany w życie korporacji, pełnił rolę prezesa stowarzyszenia filisterskiego od roku 2008 i był dotychczas najstarszym z obecnych członków Konwentu Polonia. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową zaczynał jako asystent operatora w stołecznej Wytwórni Filmowej “Czołówka”. Potem przeniósł się do Zakładu Produkcji Filmów Telewizyjnych, gdzie był zatrudniony jako operator dźwięku. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Zgodnie z prawami Konwentu Polonia, olderman zarządził 7-dniową żałobę poczynając godziny 22.00 16 stycznia 2018 r.

“Braciom, co po życia znoju,
Spoczywają już w pokoju,
Pod mogilnym żwirem ziemi,
Wieczny pokój, wieczna cześć”.