Delegacja złożona z Filistrów i komilitonów K!Polonia gościła na spotkaniu Oddziału Gdańskiego Związku Szlachty Polskiej na gdańskiej starówce. Com. Maciek Klonowski zaprezentował wykład o tradycjach i historii Konwentu wspierany przez pozostałych obecnych Konwentowiczów: fil. A. Kopcia, fil. J. Puzynę, fil. M. Woronieckiego, com. W. Dowgiałłę, com. M. M. Wiszowatego. W spotkaniu wzięły również udział dwie filistrowe, członkinie Związku: fil. R. Szachno-Klima i fil. J. Kopciowa.