Wybory w Konwencie

Odbył się konwent sprawozdawczo-wyborczy. Po raz ostatni jesienią (od 2009 r. wybory będą odbywać się w czerwcu). Władzę w 363 semestrze objęło Prezydium pod przewodem com. prezesa Pawła Klonowskiego. II część wyborów za tydzień. Szczegóły w dziale WŁADZE. Urzędnicy wyłonieni