Semestr japoński: harakiri

Pod auspicjami Komisji Naukowej odbyło się kolejne spotkanie w cyklu “Japoński semestr w Konwencie”. Tematem spotkania była owiana aurą niesamowitości instytucja “seppuku” – rytualnej, honorowej śmierci samobójczej, do której uciekali się samuraje w poczuciu hańby. Spotkanie otworzył wykład p. dr.

Wykład comilitoński: Dzień z życia Straży Miejskiej

Pod auspicjami Komisji Naukowej odbył się na kwaterze kolejny wykład comilitoński. Tym razem wystąpił sam comiliton olderman, który opowiedział zebranym o różnych aspektach działalności Straży Miejskiej w Gdańsku oraz codziennej pracy strażnika miejskiego. To kolejny bardzo praktyczny i “obywatelski” wykład comilitoński. Chyba każdy