Coetus Zwyczajny

W czwartek odbył się coetus w nieco odmiennej od dotychczasowych formie. Tym razem olderman ograniczył się jedynie do słuchania i zadawania pytań, podczas gdy fuksy przedstawiały kolejno przygotowane przez siebie “piguły” wieńcząc je szeroko zakrojoną dyskusją. Odczyty dotyczące zagadnień mocarstwowości

Coetus Zwyczajny

Zbliża się czas komerszu majowego. W środę odbyło się spotkanie fuksów wraz z oldermanem, podczas którego olderman szczegółowo omówił przebieg tradycyjnych obrzędów i ceremonii związanych z komerszem. Wspominaliśmy także minione dni pogrążone w żałobie.