Jajeczko Laudańskie

Na miłe zaproszenie Korporacji Akademickiej Lauda, delegacja Konwentu w osobie comilitona Sekretarza (i oczywiście jak zwykle – filistra-kuratora) gościła na Laudańskim Jajeczku. Miłe spotkanie w rodzinnej atmosferze odbyło się w jednym z domów studenckich Politechniki Gdańskiej. Miła atmosfera w kameralnym

Knajpa K!Lauda

Polonusi gościli na knajpie z okazji ponownego otwarcia kwatery oraz inauguracji 171. semestru w historii istnienia korporacji K!Lauda i bawili się wybornie. K! Lauda – vivat, crescat, floreat in aeternum!  

Konwent sprawozdawczo-wyborczy

Dnia 15 marca br. odbył się Konwent sprawozdawczo-wyborczy podczas którego dokonano wyboru najwyższych urzędników Konwentu Polonia. Trzyosobowe prezydium, składające się z prezesa, wiceprezesa i sekretarza, na wzór dawnych trzech Chargiertenów w Dorpacie wyłanianych do Chargierten Convent (Ch!C!), wraz z oldermanem