Otwarcie 3-dniowych obchodów rocznicy powstania Polonii. W programie znalazły się m.in.:

– konwent solenny w lokalu Konwentu
– przemówienie Prezesa Konwentu, com. Wacława Ciechońskiego
– przemówienie filistra seniora Edwarda Heinricha
– referat com. Benedykta Bucewicza “Krótki zarys historii Konwentu”
– zebranie filistrów (18 marca)
– odczytanie licznych depesz i listów gratulacyjnych nadesłanych głównie przez filistrów Konwentu.

Wśród depesz warto wymienić zbiorowe nadesłane przez filistrów warszawskich (pióra Ignacego Baranowskiego  i Bohdana Wydżgi ), opatrzone kilkudziesięcioma podpisami;  dwudziestu pięciu filistrów z Wilna (z podpisami m. in. fil. fil. Władysława Fiorentiniego, Bernarda Hłasko, Tadeusza Dembowskiego, Michała Minkiewicza, Józefa Huszczy). Szczególną uwagę zwraca pismo filistrów z Łodzi, podpisane przez członków zarządu – Alfreda Krusche, Edwarda Heinricha i Stanisława Markowskiego.

Podczas uroczystości miał miejsce wzruszający gest ze strony obecnych Curonów. Występujący w ich imieniu Prezes Curonii baron Rapp wręczył Polonii piękny, srebrny puchar z napisami:

Dorpati, d. XVI m. Marti, MDCCCXCVIII

oraz

Polonis – Curoni
in memoriam
patrum temporibus natae
a filiis servatae

Zamknięciem obchodów był radosny Fremdenkomers w Buergermussie z udziałem Polonusów, Curonów, Arkonów, Weletów, delegatów Estonii, Fraternitas Rigensis, Neobaltii i Lettonii.