Curonia i Polonia – najstarsza niemiecka i najstarsza polska korporacja akademicka w Dorpacie zawarły umowę kartelową dotycząca wzajemnego uznawania się i zasad postępowania honorowego między swoimi członkami.