Juliusz Słowacki (1809-1849)

Z okazji roku jubileuszowego Juliusza Słowackiego Konwent zorganizował uroczysty wieczór poetycki ku czci wieszcza. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w prasie polskiej wszystkich zaborów.