arkoni2000Wizyta w Konwencie Arkonów: kol. W. Dziomdziory i kol. Ł. Wojdygi.