Zmarł Filister K. Żukowski

Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł fil. Kazimierz Żukowski. Przedwojenny ppor. Wojska Polskiego, żołnierz września, żołnierz Armii Krajowej (inspektorat Oszmiana). W styczniu 1945 wywieziony do ZSRR. Po powrocie z zesłania osiadł na Wybrzeżu. Doktor nauk ekononicznych, docent w Morskim Instytucie Rybackim. Przemówienie nad mogiłą