Goście w Konwencie. Odwiedzili nas 3 barwiarze z K!Arkonia i 1 mistrz z K!Respublica z Warszawy.