mwollejkoNiespodziewany Gość na naszej kwaterze – filistrowiczowicz K!Polesia Michał Wołłejko – historyk zaprzyjaźniony i spowinowacony z Konwentem. Wizyta krótka, ale bardzo ciekawa, bo dotyczyła wileńskich archiwaliów Konwentu.