Przedstawiciele Konwentu Polonia (Fil.Fil. J. Trynkowski, B. Szemioth, J. Zieliński i Com. M.Klonowski, Prezes Konwentu) oraz kol. Ł. Łepecki, Prezes K!Welecja gościli na zaproszenie Pana majora Sławomira Gruszeckiego w Strażnicy Straży Granicznej w Dołhobrodach. Strażnica od września 2004 r. nosi imię ppor. Jana Bołbotta, bohatera walk z sowietami we wrześniu 1939 r. Jan Bołbott był Filistrem Konwentu Polonia. Wszystkich 49 obrońców, żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza, dowodzonych przez Bołbotta zginęło śmiercią bohaterów nie poddając się do końca przeważającej sile agresorów. Gospodarze – żołnierze Straży Granicznej wspaniale podjęli Konwentowiczów. Zwiedzono Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz piękną cerkiew w Jabłecznej. Wieczorem odbyło się uroczyste przyjęcie na cześć gości. Nazajutrz po pobudce o 8 rano Korporanci wzięli udział w patrolu granicy polsko-białoruskiej. Mamy nadzieję, że to była pierwsza z wielu podobnych wizyt Konwentu w gościnnej Strażnicy w Dołhobrodach.