Wizyta polonusko-arkońskiej delegacji w Dołhobrodach. Na zaproszenie płk. Sławomira Gruszeckiego, Komendanta Placówki Straży Granicznej im. ppor. Jana Bołbotta, w domu Państwa Gruszeckich gościli fil. Bogusław Szemioth (K!Polonia) i kol. Wojciech Sława Darkiewicz (K!Arkonia). Dziękujemy za rodzinne, serdeczne przyjęcie !