Uroczystość nadania Gimnazjum w Hannie (niedaleko Dołhobrodów) imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach udział wzięli: fil. J. Trynkowski (sekretarz Stowarzyszenia Filistrów K!Polonia w Warszawie), fil. B. Szemioth (jednocześnie współinicjator i organizator wyjazdu), com. M. Klonowski (wiceprezes wewnętrzny K!Polonia), W. S. Darkiewicz (K!Arkonia).