Odbyły się wybory w Gdańskim Kole Filistrów Konwentu Polonia. Nowe władze tworzą:
* fil. Andrzej Kopeć (Prezes),
* fil. Michał Bučar (Sekretarz)
* fil. Jarosław Zieliński (Skarbnik).