Pokaz zdjęć z ostatniej wyprawy Prezesa Konwentu Polonia com. Maćka Klonowskiego na Daleki Wschód pt. “Skrawki Indonezji”. Aula Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.