Pokaz zdjęć z ostatniej wyprawy Prezesa Konwentu Polonia com. Maćka Klonowskiego na Daleki Wschód pt. „Skrawki Indonezji”. Aula Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.