Komersz, tym razem extern, z udziałem delegacji korporacji akademickich z Polski i z Estonii, odbył się tradycyjnie w Sopocie. Kilka godzin przed komerszem odbył się konwent solenny, podczas którego odnowiono ślubowanie barwiarskie, a także uchwalono nadanie pierścienia filisterskiego filistrowi B. Szemiothowi. Wśród wydarzeń komerszowych warto wspomnieć hojne dary: od filistrów warszawskich, estońskich przyjaciół z Frat!Estica, a także marmurową płytę z cyrklem Konwentu na ścianę nowej kwatery od K!Corolla z Krakowa. Dziękujemy ! Vivat ! Crescat! Floreat! K!Polonia in Aeternum.