Kolejny wykład otwarty K!Polonia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pan dr Arkadiusz Janicki, autor książki “Studenci polscy na Politechnice Ryskiej 1862-1918” wygłosił wykład pt.: “Polskie korporacje akademickie w XIX wieku”. Wśród uczestników oprócz licznej delegacji Polonusów i grupki wilderów gościliśmy Com! M. Muzalewskiego z warszawskiej K!Sarmatia.