Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego gościł fil. K!Arkonia, prof. Jan Żaryn, Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN. Filister wygłosił niezwykle ciekawą prelekcję pt. “Kościół w PRL”. Na wykładzie stawiła się delegacja Konwentu w składzie: 1 filister, 3 barwiarzy i 2 fuksów. Oczywiście w barwach.

zaryn-kosciolprl