W piątek, 14 grudnia, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się kolejny konwentowy wykład otwarty. Tematem prelekcji były „Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej psychiatrii”. Prelegent poruszył przede wszystkim tytułowe zagadnienia stresu, depresji i sposobów radzenia sobie z nimi, ale odniósł się także do innych kwestii, jak rozpoznanie kliniczne i opcje terapeutyczne dla całego spektrum zaburzeń depresyjnych.

W zagadnienia klinicznych postaci schorzeń psychiatrycznych, takich jak m.in. depresja melancholijna, czy choroba afektywna dwubiegunowa, które coraz częściej nękają współczesnego człowieka, w arcyciekawy sposób wprowadził nas dr n. med. Piotr Pankiewicz – specjalista psychiatra, doktor nauk medycznych, lekarz i pracownik naukowy klinik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a ponadto filister Konwentu Polonia.

Bardzo dziękujemy Filistrowi Doktorowi za interesujące wystąpienie. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu, aby wspólnie z nami zgłębiać tajniki ciągle jeszcze pełnego tajemnic świata współczesnej psychiatrii.

Kolejne wykłady już niebawem!