W dniach 11 i 18 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się seria „wykładów komilitońskich”. Prelegentami byli członkowie Konwentu Polonia, którzy poprzez możliwość przygotowania i wygłoszenia wykładu mogli sprawdzić swoją dojrzałość akademicką. Tematyka wystąpień była bardzo różna. Pierwsze z nich, pod tytułem „Okiem tamady, czyli wstęp do kultury gruzińskiej” dało publiczności możliwość poznania mniej znanych aspektów gruzińskiej historii i kultury. „Współczesne rodzaje egzekucji” były tematem kolejnego wykładu, traktującego między innymi o wielu technicznych aspektach oraz sposobach wykonywania egzekucji, które można dziś spotkać w różnych zakątkach świata. „Uran – przyszłość czy zagłada dla świata?” – na to pytanie spróbował nam odpowiedzieć trzeci prelegent, poruszając przy okazji całe mnóstwo zagadnień związanych między innymi z zagrożeniami oraz korzyściami, płynącymi tajemniczego dla wielu pierwiastka, jakim jest uran. „Polska broń pancerna i przeciwpancerna w okresie przedwojennym i Kampanii Wrześniowej przedstawiona w kontekście archeologiczno-historycznym” – ten skomplikowany temat obrał sobie ostatni mówca, który dzięki swojej wiedzy znakomicie przybliżył publiczności wiele zagadnień, związanych z polską bronią pancerną oraz II Wojną Światową.

Dziękujemy wydziałowi za możliwość realizacji prelekcji, a uczestnikom za przybycie oraz ciekawe głosy w dyskusji. Kolejne wykłady planujemy w przyszłym semestrze – już teraz serdecznie zapraszamy!