W posiadłości fil. E. Jasińskiego w Janinowie koło Grodziska Mazowieckiego odbyło się doroczne, ogólnopolskie zebranie Filistrów Konwentu Polonia. Wśród gości specjalnych znaleźli się: olderman Konwentu – com. M. Bučara, fil. K!Welecja K. Augustowski, fil. K!Polesia W. Wołłejko oraz barwiarze K!Arkonia: kol. Ł. Wojdyga i kol. S. Kachniarz.