Szeregi Koła Filistrów K!Polonia wzbogaciły się o nowego członka, fil. Rafała. Poza omówieniem bieżących spraw organizacyjnych, filistrzy podejmowali delegację Prezydium K! w osobach com. Prezesa i com. Skarbnika.