Drugiego maja w Instytucie Spraw Wszelakich w Sopocie odbył się Zjazd Filisterski. To odbywające się zwykle raz na pięć lat spotkanie ogółu filistrów Konwentu połączone było ze spotkaniem sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano władze Związku Filistrów na III kadencję. Szczegóły i kwestie osobowe zostaną podane do powszechnej wiadomości już wkrótce w zakładce Związku Filistrów Konwentu Polonia.