wtorek, 02 czerwca 2020

CCCLVII

Strona 3 z 8« Początek...234...Koniec »

W dniach od 26 do 28 maja Delegacja Konwentu Polonia w osobach: com. Piotr Adamkowicz (wiceprezes zewnętrzny), com. Marcin M. Wiszowaty (olderman) i col. Tomek Grybek, gościła w Tartu w Estonii na 43. Komerszu Narodów Bałtyckich. Oprócz nas udział wzięło… 55 korporacji bałtyckich z 4 krajów, łącznie 600 korporantów i korporantek. Niezapomniane wrażenia! Polonusi wzięli […]

Komersz K!Arkonia

21 maja 2006

Komersz bratniej K!Arkonia w Warszawie z udziałem delegacji filistersko-comilitońskiej K!Polonia.

Uroczystość nadania Gimnazjum w Hannie (niedaleko Dołhobrodów) imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach udział wzięli: fil. J. Trynkowski (sekretarz Stowarzyszenia Filistrów K!Polonia w Warszawie), fil. B. Szemioth (jednocześnie współinicjator i organizator wyjazdu), com. M. Klonowski (wiceprezes wewnętrzny K!Polonia), W. S. Darkiewicz (K!Arkonia).

Wizyta polonusko-arkońskiej delegacji w Dołhobrodach. Na zaproszenie płk. Sławomira Gruszeckiego, Komendanta Placówki Straży Granicznej im. ppor. Jana Bołbotta, w domu Państwa Gruszeckich gościli fil. Bogusław Szemioth (K!Polonia) i kol. Wojciech Sława Darkiewicz (K!Arkonia). Dziękujemy za rodzinne, serdeczne przyjęcie !

Wizyta na kwaterze fil. M. Kowalewskiego z K!Aquilonia oraz grupy reaktywacyjnej K!ZAG Wisła. Jedno z ostatnich szkoleń i spotkań przed planowanym wkrótce komersem reaktywacyjnym K!ZAG Wisła.

Komersz Frat!Estica

5 maja 2006

4-6 maja Komersz zaprzyjaźnionej Frat!Estica w Tartu (Estonia) z udziałem: com. M. Klonowskiego (wiceprezes wewnętrzny), col. P. Klonowskiego i fuksmaiora M. Maciejewskiego. Po drodze – wizyta w K!Talavija w Rydze (Łotwa).

Strona 3 z 8« Początek...234...Koniec »