piatek, 26 lutego 2021

CCCXLIV

Konwent solenny

23 grudnia 1999

Odbył się konwent solenny. Po zamknięciu obrad fil. B. Skawiński wygłosił wykład o historii i tradycjach Konwentu Polonia.

Komersz zimowy 171-lecia

14 listopada 1999

Komersz zimowy zorganizowano w gościnnym domu fil. A. Kopcia. Vivat-crescat-floreat K!Polonia in aeternum !

W Janinowie koło Grodziska Mazowieckiego, w gościnnej posiadłości fil. E. Jasińskiego odbyło się wyjazdowe zebranie Filistrów K!Polonia. Podczas spotkania zapadła historyczna decyzja o reaktywacji Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Pod przewodnictwem Filistra-seniora Zygmunta Augustowskiego, wybrano pierwsze władze, które tworzą: fil. L. Stejgwiłło-Laudański (Prezes), fil. J. Trynkowski (Sekretarz) i fil. M. Terlecki (Skarbnik). Filistrowie niech nam żyją […]

Wizytę w Konwencie złożyli dwaj filistrowicze, synowie przedwojennych filistrów Konwentu Polonia: Stanisław Iszora – pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, syn fil. K! Eugeniusza Iszory oraz p. Andrzej Kopeć, syn fil. K! Bohdana Kopcia.