poniedziałek, 01 marca 2021

CCCXLV

Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł fil. Kazimierz Żukowski. Przedwojenny ppor. Wojska Polskiego, żołnierz września, żołnierz Armii Krajowej (inspektorat Oszmiana). W styczniu 1945 wywieziony do ZSRR. Po powrocie z zesłania osiadł na Wybrzeżu. Doktor nauk ekononicznych, docent w Morskim Instytucie Rybackim. Przemówienie nad mogiłą brata konwentowego i towarzysza broni wygłosił fil. Bolesław Skawiński. W ceremonii pogrzebowej wzięli ponadto udział: Prezes […]

Komerszu wiosenny 172-lecia K! odbył się już tradycyjnie w posiadłości fil. J. Andrzejczuka w Malborku. Podczas komerszu miała miejsce wzruszająca uroczystość. Konwent otrzymał w darze Sztandar ufundowany przez Koło Filistrowych i Filistrówien z Warszawy. Sztandar wręczyła oldermanowi M. Bucarowi, jako chorążemu Konwentu, Filistrówna Magdalena Michalska córka Filistrówny Zofii z Czerkieskich Michalskiej – jednej z fundatorek […]

Konwent zwyczajny

26 marca 2000

Konwent zwyczajny upłynął na sprawach organizacyjnych dotyczących zbliżającego się komerszu.

Wizyta Arkonów

19 lutego 2000

Wizyta w Konwencie Arkonów: kol. W. Dziomdziory i kol. Ł. Wojdygi.

Zmarł filister K! prof. Maciej Krzysztof Mianowski. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie konstrukcji betonowych. W czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. Pogrzeb odbył się na cmentarzu wilanowskim w Warszawie 19 lutego. „Braciom, co po życia znoju spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny spokój wieczna cześć !”