zukowski
Ś.p. Fil. Kazimierz Żukowski (1915-2000)

Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł fil. Kazimierz Żukowski. Przedwojenny ppor. Wojska Polskiego, żołnierz września, żołnierz Armii Krajowej (inspektorat Oszmiana). W styczniu 1945 wywieziony do ZSRR. Po powrocie z zesłania osiadł na Wybrzeżu. Doktor nauk ekononicznych, docent w Morskim Instytucie Rybackim. Przemówienie nad mogiłą brata konwentowego i towarzysza broni wygłosił fil. Bolesław Skawiński. W ceremonii pogrzebowej wzięli ponadto udział: Prezes Konwentu com. A. Jeleński i Olderman com. M. Bučar. “Braciom, co po życia znoju spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny spokój, wieczna cześć”.