Jan Rosen "Bitwa pod Stoczkiem" (1831)
Jan Rosen "Bitwa pod Stoczkiem" (1831)

Wyprawa 10-osobowej delegacji czynnego Konwentu do Warszawy, na obchody 171 rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Nazajutrz śniadanie burszowskie u fil. Z. Augustowskiego.