2001-moloOdbył się coetus solenny, na którym przyjęto do Konwentu 5 fuksów. Po tym wyjątkowym wydarzeniu fuksi pod wodzą fuksmaiora i oldermana udali się na spacer na sopockie molo.