W nocy z soboty na niedzielę odbył się LV Bal Arkonii. Zgodnie z tradycją tańcom towarzyszyły liczne atrakcje – aukcja charytatywna, pokaz mazura, walc kotylionowy. Świt przywitaliśmy w rytmie walca wiedeńskiego.