Samorozwiązanie się Polonii

Udział wielu Polonusów w powstaniu listopadowym (jak mówi legenda – pod wodzą Lucjana Kostrowickiego) nie mógł pozostać bez echa. Władze carskie wszczęły śledztwo, którego celem było szczegółowe wyjaśnienie udziału studentów Uniwersytetu Dorpackiego w antyrosyjskim powstaniu, ustalenie ich tożsamości i przykładne

Powstanie “Polonii”

W Dorpacie powstała pierwsza polska korporacja akademicka pod nazwą “Polonia”.  Pod względem organizacyjnym była najbardziej zbliżona do landsmannschaftu. Jej barwy: amarantowa, błękitna i biała symbolizowały historyczne krainy Rzeczypospolitej: Koronę, Litwę i Ruś.